Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ideafocus38  เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า รวมกับความริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานใหม่ๆ ทั้งด้านงานออกแบบ ขั้นตอนการผลิต และการเข้าปฏิบัติงานจริง
    ได้จัดสร้างออกมาเป็นผลงานจริง โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด มีการวางแผน การประเมินราคาตามความจริง การทำแบบก่อสร้างและการเข้าปฏิบัติงานจริง Ideafocus38 ยังไม่หยุดอยู่แค่ปัจจุบันเท่านั้น ยังพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับอนาคต เพื่อสามารถออกแบบให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการต่อเจ้าของโครงการอย่างถูกต้อง
 
 
Home | About Us | Portfolio | Services | Contact us Copyright 2010-2011 © IDEAFOCUS38