Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   ในด้านการออกแบบและการตกแต่งจริง ต้องมีความสอดคล้องกันกับรูปแบบ โดยผ่านการวิเคราะห์จากผู้ออกแบบและผู้จัดสร้างเป็นขั้นตอนของการวางแผนอย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด  ก่อนจะส่งมอบผลงานสู่เจ้าของโครงการอย่างสมบูรณ์ 100%
จะต้องตรวจสอบผลงานให้ตรงตามงานออกแบบและความต้องการของเจ้าของโครงการ ตามขั้นตอนที่สำคัญอย่างเหมาะสม Ideafocus38 มีส่วนบริการด้านงาน วอล์ลเปเปอร์ , ผ้าม่าน พร้อมให้คำปรึกษาทุกด้าน ที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยทุกรูปแบบอย่างใส่ใจเหมือนเป็นบ้านของเราเอง
 
 
Home | About Us | Portfolio | Services | Contact us Copyright 2010-2011 © IDEAFOCUS38